Share

Helsingin seudun joukkoliikenne Euroopan huippua

HSL-alue sijoittui jo kolmannen kerran peräkkäin kärkeen kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa, jossa selvitetään asukkaiden tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseen.

Helsingin seudulla 81 prosenttia kyselyyn vastanneista on tyytyväisiä alueen joukkoliikennepalveluihin. Tulos kasvoi viime vuodesta kolme prosenttiyksikköä. Toiseksi sijoittui Tukholma (77 %) ja kolmanneksi sekä Oslo että Wien (69 %).

Tutkimuksessa selvitetään asukkaiden tyytyväisyyttä seuraaviin osa-alueisiin: kokonaistyytyväisyys, tarjonta, luotettavuus, informaatio, henkilöstö, turvallisuus, mukavuus, rahalle saatu vastine, sosiaalinen merkitys ja joukkoliikenneuskollisuus.

Helsingin seudun asukkaiden tyytyväisyys joukkoliikenteeseen kasvoi liki kaikilla osa-alueilla, laskua ei tapahtunut missään.

HSL-alueella paras tarjonta ja edullisimmat hinnat

Tyytyväisyys joukkoliikenteen luotettavuuteen on Helsingin seudulla korkeampi kuin muissa pohjoismaisissa BEST-kaupungeissa. Helsingin seudun joukkoliikenteen arvioidaan antavan eniten vastinetta rahalle. Lisäksi joukkoliikenteen lippujen hintoja pidetään meillä kohtuullisina useammin kuin muissa kaupungeissa.

Yhä useampi on tyytyväinen myös matkan suunnittelun helppouteen. Myös turvallisuudentunne asemmilla ja liikennevälineissä on parantunut ja tyytyväisyys matkustusmukavuuteen noussut viime vuodesta.

Mikä tutkimus?

BEST-tutkimuksen tavoitteena on selvittää asukkaiden tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseen ja sitä kautta antaa lisää tietoa aiheista, joita kehittämällä voidaan lisätä joukkoliikenteen käyttöä.

Helsinki on ollut mukana kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa (Benchmarking European Service of public Transport) vuodesta 2000 alkaen. Vuonna 2012 tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan kuusi kaupunkia: Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, Geneve ja Wien. Lisäksi Göteborg liittyi tänä vuonna BEST-verkostoon.

Lue HSL:n koko uutinen aiheesta:

HSL Euroopan huippua