• bld: Helsinki Marketing/Paul Williams
Share

Helsingfors Orgelsommar 2017

Finlands mest omfattande festival för klassisk musik fyller återigen kyrkorna i centrum med sitt välljud under sommaren. Bland sammantaget hundratalet avgiftsfria konserter och lunchmusikevenemang finner varje musikvän något intressant och fascinerande att ta del av.

Fritt inträde, programmet fås från www.urkukesa.fi