• Nora Fischer bild: Marco Borggreve
Share

Musica nova Helsinki 2017

Musica nova Helsinki hör till de viktigaste evenemangen i Europa inom nutidsmusik. Festivalen ordnas vartannat år och presenterar en kombination av pärlor av ny och gammal musik, inhemska och internationella stjärnstunder samt rikligt med musikaliska konstnärliga njutningar. Genom intressanta kompositörer och verk tar festivalen ställning också till aktuella samhällsfenomen. Evenemanget ordnas i februari och bjuder på program av hög kvalitet för hela familjen.