• Tykki kustaanmiekalla Suomenlinnassa
  • Les Lumieres tapahtuma
  • Ehrensvärdin hauta Suomenlinnassa
Share

Helsingfors historia

Kung Gustav Vasa grundade Helsingfors 1550 vid mynningen av Vanda å i syfte att konkurrera med Reval (Tallinn) om östersjöhandeln. Tillväxten var dock långsam och i mitten av 1600-talet flyttades Helsingfors till sin nuvarande plats.

Som svar på hotet från Ryssland beslöt Sverige 1748 anlägga sjöfästningen Sveaborg på öarna strax utanför staden. Byggnadsarbetena varade länge och förde med sig välfärd och lockade ny befolkning och köpmän till staden.

Ryssland intog Finland år 1809. Tre år senare blev Helsingfors upphöjt till huvudstad i det autonoma storfurstendömet Finland. Stadens nya hjärta blev det monumentala empirecentrum som byggdes för att symbolisera storfurstens och kejsarens makt.

Då Finland blev självständigt 1917 fick Helsingfors en ny status som den unga republikens huvudstad. Stadsplaneringen influerades av klassicismen och funktionalismen.

År 1952 var huvudstaden, som fortfarande höll på att återhämta sig efter kriget, beredd att stå värd för de olympiska spelen som sedan gav Helsingfors internationellt rykte som en vänlig stad med bra organisationsförmåga.

Helsingfors är en stad där olika tänkesätt och åskådningar möts i konstruktiv anda. Finlandiahuset har varit värd för flera världskongresser, bl.a. KSSE år 1975. Finland blev medlem i Europeiska unionen år 1995 och har varit ordförandeland för EU 1999 och 2006. Dessutom stod Helsingfors år 2006 värd för ASEM6-toppmötet som är den största kongressen som någonsin ordnats i Finland.

År 2000 var Helsingfors en av Europas nio kulturstäder. År 2007 blev Helsingfors känt i hela Europa när staden med stor succé stod värd för schlagerfestivalen. År 2012 fick Helsingfors äran att vara världens designhuvudstad, World Design Capital Helsinki och år 2014 beviljades Helsingfors utmärkelsen City of Design inom Unescos nätverk Creative Cities.