• Salutorget. Foto: Jussi Hellsten
  • Salutorget. Foto: Joni Rousku/Visit Helsinki Material Bank
  • Salutorget. Foto: Ewan Bell/Visit Helsinki Material Bank
Share

Salutorget

Salutorget är Helsingfors internationellt och mest kända torg och ligger vid Södra Havet i början av Esplanadparken. I stånden säljs traditionella torgdelikatesser men även handarbeten och souvenirer. I det under vintertid uppvärmda tältkaféet smakar det gott med en kopp hett kaffe mitt i smällkalla vintern.

Evenemang i det här stället